دوره های جوشکاری فنی و حرفه ای (آموزشگاه فنی پارس)

آموزش جوشکاری برق (SMAW)

آموزش جوشکاری برق (SMAW)

هزینه دوره: 4300000

هزینه دوره با تخفیف : 3000000

مدت دوره : 2 هفته

آموزش جوشکاری CO2 (جوشکاری MAG,MIG)

آموزش جوشکاری CO2 (جوشکاری MAG,MIG)

هزینه دوره: 4300000

هزینه دوره با تخفیف : 3000000

مدت دوره : 2 هفته

آموزش جوشکاری آرگون (TIG)

آموزش جوشکاری آرگون (TIG)

هزینه دوره: 5000000

هزینه دوره با تخفیف : 3500000

مدت دوره :2 هفته

آموزش جوشکاری

آموزش جوشکاری

هزینه دوره: 13000000

هزینه دوره با تخفیف : 9000000

مدت دوره :1 ماه

آموزش بازرسی جوش

آموزش بازرسی جوش

هزینه دوره: 8500000

هزینه دوره با تخفیف : 6000000

مدت دوره :1 ماه

آموزش جوشکاری فلزات رنگی (استیل،آلومینیوم،مس)

آموزش جوشکاری فلزات رنگی (استیل،آلومینیوم،مس)

هزینه دوره: 11500000

هزینه دوره با تخفیف : 8000000

مدت دوره :2 هفته

امتیاز
[رای: 0 میانگین: 0]