دوره های مکانیک فنی و حرفه ای (آموزشگاه فنی پارس)

آموزش برق خودرو درجه 1

آموزش برق خودرو درجه 1

هزینه دوره: 5000000

هزینه دوره با تخفیف : 3500000

مدت دوره :2 هفته

آموزش برق خودرو درجه 2

آموزش برق خودرو درجه 2

هزینه دوره: 3550000

هزینه دوره با تخفیف : 2500000

مدت دوره :2 هفته

آموزش برق خودرو BMW بی ام و

آموزش برق خودرو BMW بی ام و

هزینه دوره: 5000000

هزینه دوره با تخفیف : 3500000

مدت دوره :1 ماه

آموزش کولر خودرو

آموزش کولر خودرو

هزینه دوره: 2150000

هزینه دوره با تخفیف : 1500000

مدت دوره :1 هفته

آموزش نصب ضبط و باند خودرو

آموزش نصب ضبط و باند خودرو

هزینه دوره: 1150000

هزینه دوره با تخفیف : 800000

مدت دوره :1 هفته

آموزش نصب دزدگیر خودرو

آموزش نصب دزدگیر خودرو

هزینه دوره: 1000000

هزینه دوره با تخفیف : 700000

مدت دوره :1 هفته

آموزش تعمیرات ایسیو (ECU)

آموزش تعمیرات ایسیو (ECU)

هزینه دوره: 2700000

هزینه دوره با تخفیف : 1900000

مدت دوره :2 هفته

آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های راه سازی

آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های راه سازی

هزینه دوره: 10000000

هزینه دوره با تخفیف : 7000000

مدت دوره :2 هفته

آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های سنگین

آموزش تعمیرات ایسیو ماشین های سنگین

هزینه دوره: 7150000

هزینه دوره با تخفیف : 5000000

مدت دوره :1 ماه

آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای خارجی

آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای خارجی

هزینه دوره: 4400000

هزینه دوره با تخفیف : 3100000

مدت دوره :3 هفته

آموزش مکانیک خودرو درجه 1

آموزش مکانیک خودرو درجه 1

هزینه دوره: 6400000

هزینه دوره با تخفیف : 4500000

مدت دوره :2 هفته

آموزش مکانیک خودرو درجه 2

آموزش مکانیک خودرو درجه 2

هزینه دوره: 4300000

هزینه دوره با تخفیف : 3000000

مدت دوره :1 ماه

آموزش گیربکس اتوماتیک

آموزش گیربکس اتوماتیک

هزینه دوره: 6400000

هزینه دوره با تخفیف : 4500000

مدت دوره :3 هفته

آموزش انژکتور و دیاگ خودرو

آموزش انژکتور و دیاگ خودرو

هزینه دوره: 2300000

هزینه دوره با تخفیف : 1600000

مدت دوره :2 هفته

آموزش گیربکس های دستی

آموزش گیربکس های دستی

هزینه دوره: 1700000

هزینه دوره با تخفیف : 1200000

مدت دوره :2 هفته

آموزش مالتی پلکس خودرو

آموزش مالتی پلکس خودرو

هزینه دوره: 2300000

هزینه دوره با تخفیف : 1600000

مدت دوره :1 ماه

آموزش تعمیر موتور EF7 و L90

آموزش تعمیر موتور EF7 و L90

هزینه دوره: 1700000

هزینه دوره با تخفیف : 1200000

مدت دوره :1 هفته

آموزش تنظیم موتور خودرو

آموزش تنظیم موتور خودرو

هزینه دوره: 2550000

هزینه دوره با تخفیف : 1800000

مدت دوره :2 هفته

آموزش ریمپ ایسیو ECU

آموزش ریمپ ایسیو ECU

هزینه دوره: 2300000

هزینه دوره با تخفیف : 1600000

مدت دوره :1 هفته

آموزش تعمیر موتور بنز و بی ام و

آموزش تعمیر موتور بنز و بی ام و

هزینه دوره: 7000000

هزینه دوره با تخفیف : 5000000

مدت دوره :یک ماه

آموزش تعمیر موتور تویوتا و مزدا

آموزش تعمیر موتور تویوتا و مزدا

هزینه دوره: 3600000

هزینه دوره با تخفیف : 2500000

مدت دوره :1 هفته

آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی

آموزش تعمیر موتور خودروهای چینی

هزینه دوره: 5300000

هزینه دوره با تخفیف : 3700000

مدت دوره :1 هفته

آموزش تعمیر موتور هیوندا وکیا

آموزش تعمیر موتور هیوندا وکیا

هزینه دوره: 3600000

هزینه دوره با تخفیف : 2500000

مدت دوره :1 هفته

آموزش تعمیر موتور زانتیا و 206 تیپ 5

آموزش تعمیر موتور زانتیا و 206 تیپ 5

هزینه دوره: 1700000

هزینه دوره با تخفیف : 1200000

مدت دوره :1 هفته

آموزش تعمیر موتور 405 و 206 تیپ 2

آموزش تعمیر موتور 405 و 206 تیپ 2

هزینه دوره: 1700000

هزینه دوره با تخفیف : 1200000

مدت دوره :1 هفته

آموزش تعمیر موتور پراید و پیکان

آموزش تعمیر موتور پراید و پیکان

هزینه دوره: 1700000

هزینه دوره با تخفیف : 1200000

مدت دوره :1 هفته

آموزش گیربکس اتوماتیک بنز و بی ام و

آموزش گیربکس اتوماتیک بنز و بی ام و

هزینه دوره: 4300000

هزینه دوره با تخفیف : 3000000

مدت دوره :1 هفته

آموزش تعمیر گیربکس CVT

آموزش تعمیر گیربکس CVT

هزینه دوره: 2200000

هزینه دوره با تخفیف : 1500000

مدت دوره :1 هفته

آموزش برق خودرو هیوندا و کیا

آموزش برق خودرو هیوندا و کیا

هزینه دوره: 2800000

هزینه دوره با تخفیف : 2000000

مدت دوره :1 هفته

آموزش نقاشی خودرو

آموزش نقاشی خودرو

هزینه دوره: 4000000

هزینه دوره با تخفیف : 2800000

مدت دوره :2 هفته

آموزش لیسه گیری و ایر براش خودرو

آموزش لیسه گیری و ایر براش خودرو

هزینه دوره: 5000000

هزینه دوره با تخفیف : 3500000

مدت دوره :2 هفته

آموزش سرامیک و ریکاوری رنگ خودرو

آموزش سرامیک و ریکاوری رنگ خودرو

هزینه دوره: 4000000

هزینه دوره با تخفیف : 2800000

مدت دوره :2 هفته

امتیاز
[رای: 0 میانگین: 0]