اسفند 26, 1398
نحوه کار باتری خودرو

باتری خودرو چگونه کار میکند؟

اسفند 25, 1398
سیستم برق خودرو

همه آن چه باید درباره برق خودرو بدانید.

اسفند 22, 1398
نگهداری باتری خودرو

نکات مهم در نگهداری از باتری خودرو

اسفند 21, 1398
شعل مکانیک خودرو

معرفی شغل مکانیک خودرو

اسفند 20, 1398
ایسیو ریمپینگ

Ecu  ریمپینگ چیست؟ و آیا برای اتومبیل شما مفید است؟

اسفند 19, 1398
نکات نگهداری خودرو

نکات اساسی در مورد تعمیر و نگهداری اتومبیل

اسفند 8, 1398
انژکتور خودرو

انژکتور خودرو چیست؟ و نحوه کارکرد آن چگونه است؟

اسفند 8, 1398
گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتومات چگونه کار میکند؟

اسفند 8, 1398
ecu خودرو

ایسیو چیست و چه وظیفه ای برعهده دارد؟